top of page
1. Instrument

Elever som får plass på et fag med instrument forplikter seg til å ha eget instrument hjemme til å øve på. Elevens lærer kan gi råd ved kjøp av instrument.

 

2. Bringe elever til og fra undervisning

Kulturskolen har ikke ansvar for å følge elever til/fra undervisning (f.eks. elever som er i en SFO-ordning), det er foreldrenes ansvar.


3. Prøvetid (gjelder kun NYE elever, ikke elever som allerede går)

Nye elever har 14 dagers prøvetid. Hvis en ny elev velger å ikke fortsette, må foresatte gi melding skriftlig til Strand kulturskole, postboks 115, 4126 Jørpeland eller e-post kulturskolen@strand.kommune.no innen 14 dager fra eleven begynner. Elever som går mer enn to ganger vil uansett bli fakturert for hele semesteret.


4. Utmelding

Eleven beholder plassen i kulturskolen til foreldre/foresatte melder eleven ut. Frist for utmelding er 1.desember for vårhalvåret og 15. mai for høsthalvåret. Utmeldingen må utføres i SpeedAdmin eller sendes som e-post til postmottak@strand.kommune.no. Sluttdato er datoen som postmottak i Strand kommune registrerer på utmeldingen. Elever som ikke har meldt seg ut innen fristene må betale fullt for påfølgende semester.


5. Betaling

Ved bruk av papirfaktura kommer et tilleggsgebyr. Regning blir sendt ut 2 gang pr. halvår. Regning for høsthalvåret forfaller 20. september og 20. november Regning for vårhalvåret forfaller 20. januar og 20. april. Elever som ikke har meldt seg ut innen fristene må betale fullt for påfølgende semester. Ved uregelmessig betaling vil eleven miste plassen i kulturskolen. Ved spesielle grunner som flytting eller sykdom kan det søkes om reduksjon i pris.  Det kan også i spesielle tilfeller søkes om støtte til betaling av en faktura  i et semester hvis du har lav inntekt. Søknad og dokumentasjon på brutto månedsinntekt leveres kulturkontoret. 


6. Sykdom/fravær

Dersom en elev er syk eller av en annen grunn ikke kan møte til undervisningen, må det alltid meldes fra til lærer (helst) eller kulturkontoret (51743037/51743029) Dersom en elev ikke møter til undervisning 3 ganger etter hverandre, kan eleven miste plassen sin. Lærer skal da på forhånd ha kontaktet elev og foreldre/foresatte.


7. Avlyste timer

Når en lærer har fravær vil det bli satt inn vikar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må vi avlyse undervisningen. Ved mer enn 3 avlyste timer pr. semester vil skolepengene bli redusert i samsvar med størrelsen på lærerfraværet.


8. Fri for elever

Dersom kulturskolen arrangerer konserter/forestillinger i skoletiden, eller elevene trenger fri fra skolen i forbindelse med øving, vil kulturskolen be om fritak fra grunnskoleundervisningen for elevene. Dersom foresatte ikke ønsker dette, må de ta kontakt med kulturskolen.


9. Bruk av bilder

Kulturskolen ønsker å fortelle om tilbud og aktiviteter bl.a. gjennom bruk av bilder i aviser, brosjyrer og kommunens hjemmeside. Ta kontakt dersom dere ikke vil at elevene skal avbildes i disse media.


10. Sykdommer og diagnoser

Har eleven en sykdom/diagnose, er det til elevens beste at læreren får beskjed ved oppstart.  


11. Inngangspenger for konserter

På en del forestillinger må kulturskolen ta inngangspenger slik som ved andre kulturarrangementer

bottom of page